Obecné Podmínky Prodeje

Všeobecné obchodní podmínky

Stávající podmínky (dále jen “Všeobecné obchodní podmínky”) upravují veškeré kupní smlouvy mezi uživatelem (dále jen “Zákazník”) a společností International design S.r.l. prostřednictvím internetové stránky www.viadurini.it (dále jen “Stránky”) a jejímž předmětem jsou výrobky vystavené ve virtuální vitríně na Stránkách. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že veškerá komunikace týkající se Všeobecných obchodních podmínek a jiná komunikace, která proběhne mezi Zákazníkem a international design v elektronické formě splňují požadavek písemné formy, zvláštní pokyny stávajících Všeobecných podmínek nebo jiných ustanovení zákona.“Přes veškeré naše úsilí nemůžeme vyloučit, že u některých z velkého množství výrobků uvedených v našem katologu může být nedopatřením uvedená chybná cena. V každém případě zkontrolujeme správnost cen výrobků během potvrzovacího procesu objednávky a následného dodání. Pokud je, ať už z jakéhokoli důvodu, uvedená cena na stránce nižší než jaká by měla být, zkontaktujeme vás, abychom se ujistili, zda-li máte stále zájem o daný výrobek za správnou cenu. V opačném případě nebude vaše objednávka přijata. V případě, že je správná cena výrobku nižší než je uvedená na stránce, budeme účtovat nižší správnou cenu a výrobek vám pošleme.” Aby bylo možné dokončit na stránkách nákup, musí zákazník provést registraci a vytvořit svůj vlastní účet, jak je uvedeno v následujícím bodě 1). Uskutečněný prodej na stránkách podléhá současným Všeobecným obchodním podmínkám. International design si vyhrazuje právo kdykoli změnit všeobecné obchodní podmínky, s výhradou použití Všeobecných obchodních podmínek na jednotlivý prodej platných v okamžiku objednávky ze strany Zákazníka. Proto veškeré možné změny a/nebo nové všeobecné prodejní podmínky budou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na stránkách. Z tohoto důvodu jsou Zákaznící vyzývání, aby pravidelně navštevovali a kontrolovali možné aktualizované všeobecné obchodní podmínky.

1. PŘÍSTUP NA STRÁNKY A REGISTRACE.
Přístup k službám nabízeným na Stránkách je vyhrazen pouze uživatelům starším 18 let. Registrace je zcela zdarma. Pro vytvoření vlastního účtu, musí Zákazník kliknout na “Registrovat”, vyplnit do formuláře všechny požadované údaje a odeslat prostřednictvím tlačítka “Odeslat”. Zákazník obdrží ze strany International design potvrzovací email. Při registraci je rovněž nutné, aby Zákazník přijal, zaškrtnutím příslušného políčka, Všeobecné obchodní podmínky. Je tedy zřejmé, že bez příjetí Všeobecných obchodních podmínek, nelze dokončit proces registrace a tudíž nebudete moci na našich Stránkách nakupovat. Registrováním se Zákazník zavazuje, že poskytnuté informace jsou pravdivé a úplné. Osobní údaje pro “login” na Stránky jsou přísně osobní a nepřenosné či jakkoli jinak použitelné třetí stranou. Registrací a přijetím Všeobecných obchodních podmínek Zákazník souhlasí s občasným zasíláním reklamních emailů s výrobky nacházejících se na stránkách www.viadurini.it. Pokud Zákazník již nebude mít zájem o výše zmíněné reklamní emaily, může kdykoli zrušit svou registraci, v zápatí newsletteru najdete instrukce pro zrušení registrace nebo napište na email info@viadurini.cz.

2. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE UZAVŘENÍ SMLOUVY (Článek 12 Leg.nař. 70/2003).
Podle Leg.nař. 70/2003, obsahující předpisy pro elektronický obchod, Zákazník prohlašuje, že byl informován o následujících údajích:

a) zobrazení výrobků na Stránkách představuje pozvání k nákupu ze strany International design; což znamená, že zaškrtnutím jednoho nebo více výrobků dojde k jejich přidání do vašeho nákupního Košíku a čeká se na provedení následujících kroků k uzavření kupní smlouvy;
b) jakmile je výběr výrobků určených k nákupu ukončen, musí Zákazník kliknout na tlačítko “pokračovat pro dokončení objednávky” a vyplnit údaje pro fakturaci;
c) kliknutím na “pokračovat pro dokončení objednávky” si bude Zákazník moci prohlédnout souhrn vybraných výrobků a eventuálně, v případě chyb či nesprávých údajů, tento souhrn opravit;
d) po potvrzení výběru a označení způsobu platby, Zákazník  kupuje nebo rezervuje výrobky přítomné v nákupním košíku podle Všeobecných obchodních podmínek;
e) při obdržení objednávky International Design zašle Zákazníkovi potvrzovací email s objednávkou a celkovou částkou k zaplacení. Tento potvrzovací email představuje pouze rezervaci výrobku a aktivuje proces ověření objednávky a následného zpracování a odeslání výrobků. Objednávku považuje International Design za potvrzenou a přijatou, pouze při odeslání potvrzovacího emailu o zpracování objednaného výrobku.
f) Veškerá emailová komunikace se zákazníkem bude uložena v databázi  International design po dobu nezbytně nutnou pro zpracování objednávky a jak je stanoveno zákonem.
g) Přes veškeré naše úsilí, nemůžeme vyloučit, že, u některých ze sedmi tisíc výrobků přítomných v našem internetovém obchodě, bude uvedena jiná cena než je skutečná cena výrobku. V každém případě zkontrolujeme správnost cen výrobků při procesu ověření objednávky a následného zpracování a odeslání výrobků. Pokud je, ať už z jakéhokoli důvodu, uvedená cena na stránce nižší než jaká by měla být, zkontaktujeme vás, abychom se ujistli, zda-li máte stále zájem o daný výrobek za skutečnou cenu. V opačném případě nebude vaše objednávka přijata. V případě, že je skutečná cena výrobku nižší než je uvedená na stránce, budeme účtovat nižší skutečnou cenu a výrobek vám pošleme.
h) navzdory veškerému úsilí ze strany International design, Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v některých případech je možné, že jeden popřípadě více, z vámi vybraných, výrobků nebudou dostupné (viz odstavec 2 Všeobecných obchodních podmínek);
i) v sekci “moje objednávky' bude moci Zákazník kdykoli přistoupit ke svým objednávkam a zjistit jejich stav.
l) Zákazník bude informován o doručení zboží do 72 hodin, prostřednictvím emailu uvedeným při nákupu;

3. DOSTUPNOST VÝROBKŮ A CENY
Zveřejněné výrobky zůstanou dostupné po neomezenou dobu a pro neomezený počet výrobků. Veškeré ceny výrobků, náklady na dopravu a případné další náklady budou vyjádřeny samostatně v eurech a to včetně DPH (Daň z přidané hodnoty). Cena výrobků může být pozměněna bez předchozího upozornění, přičemž se rozumí, že cena účtovaná zákazníkovi bude zveřejněna na stránkách a je uvedena na potvrzení objednávky zaslané International design. Výrobky zůstávají majetkem International design do úplného zaplacení nákupní ceny, nákladů na dopravu a jakékoli jiné dodatečné náklady Zákazníkem. Může se stát, že více Zákazníku si koupí stejný výrobek současně a daný výrobek již nebude dostupný. Pokud již došlo k zaplacení dlužné částky za výrobek  (včetně nákladů na dopravu a případných jiných nákladů), International design pošle Zákazníkovi email s částkou k vrácení (cena a náklady na dopravu a případné další náklady již zaplacené). Nicméně v případě objednávky obsahující více výrobků, nedostupnost jednoho nebo více výrobků, nedává Zákazníkovi právo zrušit celkovou objednávku. Tím pádem, pro částečné zrušení objednávky náleží částečné vrácení peněz z celkové částky objednávky.

4. ZPŮSOB PLATBY
Způsob platby si Zákazník vybírá z následujících možností:

• kreditní karta
• předplacená karta
• bankovní převod
• PayPal

Bezpečnost je pro viadurini prioritou, proto budou vaše údaje šifrovány. Všechny platby budou zpracovány prostřednictvím bezpečného spojení server-to-server pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer) se 128 bitovým šifrováním a protokolem VERISIGN.

5. DOPRAVA A DODÁNÍ VÝROBKŮ - PŘIJETÍ S VÝHRADOU
Čas dodání je uveden u každého výrobku a počítá se ode dne obdržení platby, ve zvláštních případech bude zasláno sdělení, které bude nadřazeno ostatním informacím a bude brát v úvahu veškeré zvláštnosti případu (např. přítomnost více výrobků, vzdálenost, znevýhodněné lokality, dodání do zahraničí atd.). V případě, že dojde k neočekávané události, která povede ke zpoždění dodání nebo způsobí Zákazníkovi nepříjemnost, jakou jsou například nepředvídatelné události nebo vyšší moc, International design zašle Zákazníkovi email obsahující, v některých případech, darovací kupón k použití na stránkách viadurini.it Podle článku 63 Spotřebitelského zákoníku, musí Zákazník, při dodání, zkontrolovat shodu počtu balíků a jejich stav. Jakékoli poškození obalu výrobků musí být okamžitě zaznamenáno písemně a to napsáním výhrady na dodací list. Jakmile je dodací list bez výhrad podepsán, Zákazníkovi zaniká jakákoli možnost protestu týkající se jeho vnějšího stavu. V případě “Přijetí s výhradou” obdrženého balíku, musí Zákazník ihned zaslat email na info@viadurini.cz, ve kterém musí být přiložené fotografie balíku. Přijetí s výhradou musí být, aby byla platná a vymahatelná, vyplněná a obsahovat specifický motiv, kvůli kterému výhrada vznikla (např. přijímám s výhradou, protože je balík otevřen nebo přijímám s výhradou, protože je balík promočený apod.), v opačném případě nelze náhradu provést. V případě, že balík není poškozen z vnějšku a Zákazník podepíše přijetí bez výhrad, přesto je zboží poškozené, se Zákazník může odvolat na “skryté poškození”, tedy poškození, které není na první pohled balíku z vnějšku viditelné. Skryté poškození dle Článku 1698 Občanského zákoníku je odpovědnosti přepravce a v takovém případě je třeba zaslat napadení doporučenou poštou s doručenkou přepravci do 8 dnů ode dne přijetí zásilky s fotografiemi poškození. V případě, že byl dopravce vybrán Zákazníkem, riziko poškození nebo zhoršení stavu výrobku se přenáší na Zákazníka již v době předání zboží dopravci a tím vylučuje jakoukoli možnost výhrady týkající se vnějšího stavu dodaného zboží. V takovém případě, jakákoli výhrada ze strany Zákazníka musí být směřována na dopravce.

5.1 MOŽNÉ DOPLŇKY NA DOPRAVU:
Vzhledem k možnosti doručení na místa, která nejsou snadno přístupná z důvodu zeměpisné povahy nebo dopravních omezení, jako jsou: - Pěší nebo omezené dopravní oblasti (ZTL) - Ulice a silnice s obtížným přístupem k vozidlům, jako jsou kamiony a dodávky (velikost vozidla od 7 do 12 metrů) - Oblasti ovlivněné prací, staveniště, silnice dočasně upravené - Menší ostrovy v závislosti na zemi K běžným přepravním nákladům uvedeným na webových stránkách mohou být účtovány příplatky. Zveme vás proto, abyste nás kontaktovali, pokud se domníváte, že jedna nebo více z výše uvedených příčin může ovlivnit místo požadované pro dodání zboží. Veškeré dodatečné náklady způsobené podobnými problémy, které nebyly dříve nahlášeny, lze vyžádat v okamžiku potvrzení objednávky nebo před zaplacením zásilky. Doporučujeme proto, abyste se v případě jakýchkoli dalších informací obrátili na náš zákaznický servis.

6. ZÁRUKA VÝROBKŮ
Na všechny produkty uváděné na trh se vztahuje zákonná záruka shody podle článků 128 a násl. spotřebitelského zákoníku, který se vztahuje na jakýkoli rozpor zakoupeného zboží, existující v době dodání a ke kterému dojde do 2 let od dodání. Jakékoli závady nebo škody způsobené náhodnými událostmi nebo odpovědností zákazníka za použití produktů, které nejsou v souladu s jejich zamýšleným použitím, nebo vlivem běžného opotřebení, jsou vyloučeny z vad konformity, a tedy ze zákonné záruky.
Zákazník může dle své volby požádat prodávajícího o bezplatnou opravu nebo výměnu zboží v obou případech, pokud požadovaná náprava není nemožná nebo to prodávajícímu nezpůsobuje nepřiměřené náklady.
Zákazník spotřebitel má právo na poměrné snížení ceny nebo na ukončení kupní smlouvy v souladu s ustanovením čl. 135 bis odst. 4 spotřebitelského zákoníku, a to zejména pokud: prodávající neprovedl opravu nebo výměnu za podmínek stanovených spotřebitelským zákoníkem nebo odmítl uvést zboží do souladu; je-li rozpor se smlouvou tak závažný, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo ukončení smlouvy; dojde-li k rozporu se smlouvou i přes snahu prodávajícího obnovit shodu zboží; pokud prodávající prohlásil (nebo je to z okolností zřejmé), že v přiměřené lhůtě nebo bez obtíží nepřistoupí k obnovení shody zboží.
Spotřebitel nemá právo ukončit smlouvu, pokud je rozpor se smlouvou pouze nepatrný.
Aby mohl zákazník využít této záruky, musí nahlásit nesoulad prostřednictvím sdělení adresovaného prodejci s uvedením zjištěných závad a závad.
Pokud se neprokáže opak, má se za to, že jakýkoli rozpor se smlouvou, ke kterému dojde do jednoho roku od dodání zboží, již k tomuto datu existoval, pokud není tento předpoklad neslučitelný s povahou zboží nebo s povahou vady. .
U zboží s digitálními prvky se prodávající zavazuje informovat spotřebitele zákazníka o dostupných aktualizacích (včetně zabezpečení), které jsou nezbytné pro zachování shody takového zboží, a poskytovat je po přiměřenou dobu s přihlédnutím k okolnostem a povaha smlouvy a v každém případě, pokud kupní smlouva stanoví nepřetržité dodávání digitálního obsahu nebo digitální služby po určitou dobu.
Prodávající nenese odpovědnost za jakýkoli rozpor se smlouvou vyplývající výhradně z absence příslušné aktualizace, pokud spotřebitel v přiměřené době nenainstaluje odpovídajícím způsobem poskytnuté aktualizace.

7. NÁHRADY V případě nedostupnosti výrobku nebo odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka, jak je upraveno v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, International design nařídí své úvěrové instituci navrácení částky zaplacené v době nákupu. K proplacení dojde do třiceti dnů ode dne obdržení platby ze strany Zákazníka a to způsobem k tomuto určený.

8. PRÁVO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PROCES VRÁCENÍ.
Zákazník má svobodné právo, bez jakékoli sankce, odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů od obdržení zboží. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, nás Zákazník musí informovat (International Design srl, via del Pino, 21 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), tel +39 0541- 623760 email info@viadurini.cz) o svém rozhodnutí odstoupit od současné smlouvy formou jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou nebo emailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, když Zákazník pošle oznámení týkající se práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení. K tomuto účelu můžete použít následující formulář, ale není to povinné: “Jednoduché vrácení". Po obdržení prohlášení o odstoupení ze strany Zákazníka, v souladu s výše uvedeným, bude smlouva zrušena a International design vrátí částku zaplacenou Zákazníkem. V každém případě právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno u zakoupených výrobků pokud:

(i) je zboží vyrobené na míru nebo jednoznačně individualizované, nebo které nemůže, pro svou povahu, být vráceno nebo snadno podléhá zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby;
(ii) audiovizuální výrobky nebo počítačové programy, které byly otevřeny spotřebitelem. Pokud Zákazník již obdržel výrobek, musí ihned provést určené kroky prostřednictvím procesu “Jednoduché vrácení" uvedené níže. Vrácení výrobků Zákazníkem se rozumí, vrácení v originálním obalu a vyplněné dokumenty (pro takové účely postupujte del pokynů “Jednoduché vrácení”) připravené pro odeslání do 14 pracovních dnů od uplatnění práva na odstoupení. Pro uplatnění "Jednoduchého vrácení" musí Zákazník postupovat následovně:

a) Pošlete email na clienti@viadurini.it s motivem vrácení a fotografiemi, pokud je zboží poškozeno, a operátor vás provede veškerými nezbytnými kroky pro uskutečnění vrácení .
b)výrobky, které chce Zákazník vrátit musí být neporušené, v původním stavu a adekvátně zabalené. Výrobek nesmí být sestavován a používán. Odeslání se musí uskutečnit použitím stejného původního balení, ve kterém byl výrobek poslán.  

c) náklady na dopravu vrácených výrobků jdou na vrub Zákazníka.

Pokud Zákazník odtsoupí od smlouvy, budou mu vráceny veškeré platby, které uskutečnil, včetně nákladů na dopravu (vyjma dodatečných nákladů vyplývajících z přání zákazníka využít jiný než je námi navrhován nejlevnější způsob standardního dodání), bez zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dnů ode dne obdržení informace o rozhodnutí Zákazníka odstoupit od smlouvy. Doba vrácení platby může překročit 14 dnů, pokud Zákazník neprokázal odeslání zboží nebo dokud jsme zboží neobdrželi, podle toho, která ze těchto skutečností nastane dříve. Vrácení platby nastane použitím stejného způsobu jako provedené platby Zákazníkem, pokud nebude domluveno jinak; v každém případě nesmí vzniknout žádné další náklady v důsledku takového vrácení. Zákazník je odpovědný za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné ke zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti zboží.

9. ZŘEKNUTÍ ODPOVĚDNOSTI A TOLERANCE - VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI PŘI NÁHODNÝCH UDÁLOSTÍ A VYŠŠÍ MOCI V případě selhání ze strany Zákazníka v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami, nezahájení práva na jednání o porušení proti Zákazníkovi ze strany International design, nepředstavuje zřeknutí se práva jednání o porušení přijatých závazků. International design nenese odpovědnost za porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek v případě, že je toto porušení výsledkem náhodné a/nebo vyšší moci, včetně, a to i formou příkladu a neomezeno pouze na tyto příklady jako přírodní katastrofy, teroristické útoky, válka,selhání sítě a/nebo výpadek.

10. POUŽITELNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÝ SOUD
Tyto Všeobecné obchodní podmínky a tím pádem uzavřená smlouva mezi Zákazníkem a International design je předmětem zákona Italské republiky a podléhá italským soudům, s výjimkou omezení zákona v případě, že Zákazník jedná jako spotřebitel. Pro jakýkoliv občanský soudní spor, a to ať už v případě, že kupující je soukromá nebo fyzická osoba, která jedná pro účely nesouvisející s obchodní nebo profesní činnosti, ať už je kupující profesionál, právnická nebo fyzická osoba vykonávající své podnikání, profesi nebo je zprostředkovatelem, územní imperativem je soudce v místě bydliště nebo sídla Zákazníka, pokud se nachází v rámci území státu. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení Všeobecných obchodních podmínek, v žádném případě neznamená neplatnost celé kupní smlouvy nebo Všeobecných obchodních podmínek.

11. ONLINE ŘEŠENÍ SPORŮ
Informujeme spotřebitele s bydlištěm v Evropě, že Evropská komise zřídila on-line platformu, která poskytuje alternativní způsob řešení sporů. Tento nástroj může být použit evropským spotřebitelem pro mimosoudní vyřešení případných sporů týkající se smluv o prodeji zboží a služeb uzavřených na webu a/nebo z nich vyplývajících. Z toho vyplývá, pokud jste spotřebitelem se sídlem v Evropě, můžete použit tuto platformu pro vyřešení jakéhokoli sporu può vyplývající ze smlouvy uzavřené na těchto stránkách. Evropská platforma ODR je dostupná na následujícím odkazu: ODR

12. KONTAKTY A KOMUNIKACE Vyjma ustanovení nařízení o soudních oznámení, pro účely těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy Zákazník prohlašuje, že bude dostávat veškerou komunikaci na adresy uvedené v okamžiku registrace na stránkách, včetně elektronické pošty. Pro komunikaci s International design uvádějte následující údaje: International design s.r.l. Via del Pino 21, CAP 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F. e P.I: 04187360401 Numero REA RN 329370, infoi@viadurini.se
Email Newsletter
Newsletter
  • Piva IT 04187360401
  • Tel.+39 0541-623760 (21 telefonních linek)
  • Pondělí až pátek 8: 30-17: 00
  • Via del pino 21 - 47822
  • Santarcangelo di Romagna (RIMINI) Italy
  • info@viadurini.cz
  • +39 373 9005839 & SMS/WHATSAPP
  • Uvedené ceny jsou včetně DPH