Obecné Podmínky Prodeje

Tyto podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky prodeje“) upravují veškeré kupní smlouvy uzavírané mezi uživatelem (dále jen „Zákazník“) a společností International Design S.r.l. prostřednictvím webové stránky www.viadurini.cz (dále jen „stránka“) a týkající se produktů přítomných ve virtuálních vitrínách této stránky.
Zákazník bere na vědomí a přijímá, že veškerá sdělení týkající se Všeobecných podmínek prodeje a další sdělení, která si Zákazník a mezinárodní design vymění v elektronické podobě, splňují požadavek písemné formy, s výjimkou konkrétních údajů uvedených v těchto Všeobecných podmínkách nebo jiné ustanovení zákona. „Přes veškerou naši snahu nemůžeme vyloučit, že u malé části z mnoha produktů v našem katalogu je omylem uvedena odlišná cena od skutečné.
V každém případě budeme při procesu ověřování objednávky a následné expedici produktů kontrolovat správnost cen produktů. Pokud by z důvodu nedorozumění nebo jiných nepříjemností měla být cena uvedená na stránkách nižší než správná prodejní cena produktu, budeme vás kontaktovat, abychom ověřili, zda si přesto přejete produkt zakoupit za správnou cenu. V opačném případě nebude Vaše objednávka přijata. Pokud je správná cena produktu nižší než ta, která je uvedena na stránce, budeme vám účtovat pouze nižší správnou cenu a produkt vám přesto zašleme.
Pro dokončení nákupů na Stránce se zákazník musí zaregistrovat a vytvořit si účet na Stránce, jak je uvedeno v následujícím bodě 1.
Obchody, které lze na Stránce provádět, proto podléhají těmto Všeobecným podmínkám prodeje.
International Design si vyhrazuje právo Všeobecné podmínky prodeje kdykoli upravit, s výjimkou použití všeobecných podmínek prodeje na jednotlivý prodej platných v době odeslání objednávky zákazníkem.
Rozumí se tedy, že jakékoli změny a/nebo nové Všeobecné podmínky prodeje vstoupí v platnost okamžikem jejich zveřejnění na Stránce. Z tohoto důvodu jsou zákazníci vyzváni, aby pravidelně navštěvovali stránky a kontrolovali případné zveřejnění všeobecných podmínek aktualizovaných prodejů.

1. PŘÍSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY A REGISTRACE
Přístup ke službám nabízeným Stránkou je vyhrazen výhradně uživatelům, kteří dosáhli věku 18 let.
Registrace je zcela zdarma.
Pro vytvoření vlastního účtu musí Zákazník kliknout na „Registrovat“, vyplnit příslušný formulář se všemi požadovanými údaji a odeslat jej tlačítkem „Odeslat“. Zákazník obdrží potvrzovací e-mail od International Design.
Při registraci je rovněž nutné, aby Zákazník zaškrtnutím příslušného políčka vyjádřil souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami. Rozumí se tedy, že neakceptování Všeobecných podmínek prodeje znemožní dokončení registračního postupu, a tedy i nákupy na Stránce.
Registrací Zákazník zaručuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a úplné.
„Přihlašovací“ údaje na Stránku jsou přísně osobní a nemohou být žádným způsobem převedeny nebo použity třetími stranami.
Registrací na Stránce a schválením těchto Všeobecných podmínek prodeje Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení vztahujících se k produktům, které se čas od času vyskytují na virtuálních vitrínách www.viadurini.cz na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Toto oprávnění může být kdykoli odvoláno, pokud se Zákazník rozhodne, že si již nepřeje dostávat výše uvedená oznámení. V dolní části newsletteru naleznete pokyny pro zrušení odběru na adrese info@viadurini.cz.

2. PŘÍMÁ INFORMACE O UZAVŘENÍ SMLOUVY (čl. 12 legislativní vyhlášky 70/2003)
V souladu s legislativním nařízením 70/2003, obsahujícím regulační ustanovení pro elektronický obchod, zákazník prohlašuje, že je informován o následujících indikacích:
a) zobrazení Produktů na Stránce představuje výzvu k nabídce adresovanou mezinárodnímu designu; to znamená, že zaškrtnutím jednoho nebo více produktů budou jednoduše vloženy do vašeho košíku až do provedení dalších fází uzavření kupní smlouvy;
b) po dokončení výběru produktů k nákupu musí Zákazník kliknout na tlačítko „pokračovat k dokončení objednávky“ a zadat své fakturační údaje;
c) kliknutím na „pokračovat k dokončení objednávky“ si zákazník bude moci prohlédnout souhrn provedených voleb a případně je opravit v případě chyb a/nebo opomenutí při zadávání;
d) po potvrzení voleb a uvedení platební metody mezi dostupnými, zákazník provede nákup nebo rezervaci produktů v košíku podle Všeobecných podmínek prodeje;
e) po obdržení objednávky International Design zašle potvrzení objednávky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem, která bude obsahovat celkovou částku dlužnou zákazníkem. Tento potvrzovací e-mail představuje pouze rezervaci produktu a aktivuje proces ověření objednávky a následné zpracování a odeslání produktů. Objednávka je považována za potvrzenou a přijatou společností International Design až odesláním emailu potvrzujícího zpracování objednaného produktu;
f) veškerá e-mailová korespondence se zákazníkem bude ukládána do databáze International Design po dobu nezbytně nutnou k vyřízení objednávky a v každém případě v souladu se zákonem;
g) přes veškerou snahu nemůžeme vyloučit, že u malé části z více než sedmi tisíc produktů na našem e-shopu je omylem uvedena jiná cena, než je skutečná. V každém případě prověříme správnost cen produktů při procesu ověřování objednávky a následném zpracování a expedici produktů. Pokud by z důvodu nedorozumění nebo jiných nepříjemností měla být cena uvedená na stránkách nižší než správná prodejní cena produktu, budeme vás kontaktovat, abychom ověřili, zda si přesto přejete produkt zakoupit za správnou cenu. V opačném případě nebude Vaše objednávka přijata. Pokud je správná cena produktu nižší než cena uvedená na stránce, budeme vám účtovat pouze nižší správnou cenu a produkt vám přesto zašleme;
h) navzdory maximálnímu závazku International design Zákazník bere na vědomí a přijímá, že v některých případech je možné, že jeden nebo více vybraných produktů nebude k dispozici (viz bod 2 těchto Všeobecných podmínek prodeje);
i) v sekci „moje objednávky“ má zákazník kdykoli přístup ke svým objednávkám a může konzultovat stav jejich plnění;
l) Zákazník bude informován o dodání produktů během předchozích 72 hodin prostřednictvím komunikace na e-mail uvedený ve fázi nákupu;
m) po odeslání oficiálního sdělení o zásilce („vaše objednávka byla odeslána“) již zákazník nebude mít právo objednávku zrušit.

3. DOSTUPNOST PRODUKTŮ A CENY
Produkty zveřejněné na vitríně zůstanou dostupné po neomezenou dobu a pro neomezený počet produktů.
Všechny ceny produktů, náklady na dopravu a jakékoli dodatečné náklady budou vyjádřeny samostatně v eurech a jsou včetně DPH (daně z přidané hodnoty). S výjimkou zemí mimo EU, kde jsou uvedené ceny bez DPH a cla.
Cena produktů se může změnit bez předchozího upozornění, přičemž se rozumí, že cena účtovaná Zákazníkovi bude ta, která je zveřejněna na Stránkách a uvedena na potvrzení objednávky zaslaném International design. Produkty zůstanou majetkem International Design až do úplného zaplacení kupní ceny, nákladů na dopravu a jakýchkoli dalších dodatečných nákladů zákazníkem.
Může se stát, také z důvodu možnosti, že několik Zákazníků zakoupí stejný produkt současně, že produkt již nebude dostupný. Pokud již byla provedena platba dlužné částky za produkt (včetně nákladů na dopravu a jakýchkoli dodatečných nákladů), International Design zašle zákazníkovi e-mailovou zprávu s informací o vrácené částce (cena a náklady na dopravu a veškeré další zaplacené dodatečné náklady ).
V případě objednávky obsahující několik produktů, nedostupnost jednoho nebo více produktů v žádném případě nedává Zákazníkovi právo zrušit celou objednávku. Částečné zrušení bude tedy odpovídat částečným refundacím.

4. ZPŮSOBY PLATBY
Způsob platby je ten, který si zákazník vybere z možností:
• Kreditní karta
• Předplacená karta
• Bankovní převod
• PayPal
Bezpečnost je pro Viadurini prioritou, proto budou vaše informace zašifrovány. Všechny platby budou zpracovány prostřednictvím zabezpečeného spojení server-to-server pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer) se 128bitovým šifrováním a protokolem VERISIGN.

5. DOPRAVA A DORUČENÍ PRODUKTŮ - PODMÍNNÉ PŘEVZETÍ
Dodací lhůta je uvedena na každém produktovém listu a rozumí se přijatou platbou, ve zvláštních případech bude zasláno sdělení, které bude mít přednost před jakýmkoli jiným údajem, protože zohledňuje všechny zvláštnosti případu (např. přítomnost více produktů, vzdálenost , znevýhodněné lokality, doručování do zahraničí atd.). Viadurini nenese odpovědnost za zpoždění způsobené kurýry. V případě nepředvídatelných událostí způsobujících zpoždění nebo nepříjemnosti pro zákazníka, jako jsou například nepředvídatelné okolnosti nebo vyšší moc, International Design zašle zákazníkovi e-mailovou komunikaci.
V souladu s uměním. 63 Spotřebitelského zákoníku musí Zákazník po dodání zkontrolovat shodu počtu balíků a jejich podmínek. Jakékoli poškození zásilky/obalu produktů musí být neprodleně zpochybněno přiložením písemného podmíněného přijetí na doklad o doručení. Jakmile je dodací dokument podepsán bez podmíněného přijetí, je Zákazníkovi vyloučena jakákoli možnost zpochybnit vnější vlastnosti dodaného zboží.
V případě „podmíněného převzetí“ převzatého balíku je zákazník povinen neprodleně zaslat e-mail na adresu info@viadurini.cz, ke kterému musí zákazník přiložit fotografie balíku.
Podmíněné přijetí, aby bylo platné a vymahatelné, musí být úplné a musí v okamžiku dodání uvádět konkrétní důvod, proč je rezerva formulována (např. přijímám s výhradou, protože je balíček otevřený, nebo přijímám s výhradou, protože balíček je mokrá atd.), jinak nelze vrátit peníze.
V případě, že obal nevykazuje žádné zjevné poškození a zákazník bez výhrad podepíše, pokud je zboží poškozeno, může zákazník přistoupit ke „skrytému poškození“, tedy poškození, které nelze ověřit pohledem zvenčí na balík. Za skryté poškození dle § 1698 občanského zákoníku odpovídá odesílatel a v tomto případě musí být reklamace zaslána doporučeně s potvrzením o přijetí odesílateli nejpozději do 8 dnů od převzetí zásilky s přiložením fotografií zásilky. poškození.
V případě, že si přepravce zvolil Zákazník, přechází nebezpečí poškození nebo znehodnocení produktů na Zákazníka již předáním zboží dopravci, čímž je vyloučen jakýkoli spor o vnější vlastnosti dodaného zboží. V tomto případě musí Zákazník vznést námitku vůči kurýrům.
Produkty budou dodávány na úrovni ulice.
Dodávka na podlahy se nepředpokládá, pokud není dohodnuto s cenovou nabídkou. V případě, že na stránce potvrzení objednávky v bodě 5. není výslovně uvedeno dodání do patra, není služba v žádném případě poskytována. Některé produkty je možné dodat v demontu. Viadurini provádí montážní službu na přání zákazníka.

5.1 MOŽNÁ DOPRAVA DOPLŇKOVÉ POPLATKY:
Vzhledem k možnosti doručení na místa, která nejsou snadno dostupná kvůli geografické povaze nebo dopravním omezením, jako jsou:
- Pěší zóny nebo zóny s omezeným provozem (ZTL);
- Ulice a silnice s obtížným přístupem pro vozidla, jako jsou nákladní automobily a dodávky (rozměry vozidel od 7 m do 12 m);
- Plochy dotčené pracemi, staveniště, dočasně upravené komunikace;
- Menší ostrovy v závislosti na zemi;
Na běžné náklady na dopravu uvedené na stránce mohou být uplatněny příplatky. Zveme vás proto, abyste nás kontaktovali, pokud se domníváte, že jedna nebo více z výše uvedených příčin může ovlivnit vámi požadované místo dodání zboží. Jakékoli dodatečné náklady způsobené podobnými problémy, které nebyly dříve nahlášeny, mohou být požadovány při potvrzení objednávky nebo před odesláním.
Rovněž připomíná Zákazníkovi, že dodací adresu zadanou v době objednávky lze bez dalších nákladů změnit, dokud se objednávka zpracovává. Po obdržení e-mailu „Vaše objednávka byla vyzvednuta“ a/nebo „Vaše objednávka byla odeslána“ může Zákazník změnit dodací adresu a/nebo posunout termín dodání pouze po zaplacení doplatku za skladování a náklady na dodání.
Proto vám doporučujeme, abyste se v případě jakýchkoli informací obrátili na náš zákaznický servis.

6. ZÁRUKA NA PRODUKT
Na všechny produkty uváděné na trh se vztahuje zákonná záruka shody podle článků 128 a násl. spotřebitelského zákoníku, který se vztahuje na případný rozpor zakoupeného zboží, existující v době dodání a ke kterému dojde do 2 let od samotného dodání. Jakékoli vady nebo poškození způsobené náhodnými událostmi nebo odpovědností zákazníka za použití výrobků, které neodpovídají účelu použití, nebo vlivem běžného opotřebení, jsou vyloučeny z rozporu se smlouvou, a tudíž ze zákonného záruka. Zákazník může dle své volby požádat prodávajícího o bezplatnou opravu zboží nebo jeho výměnu v obou případech, pokud požadovaná náprava není nemožná nebo nezpůsobuje prodávajícímu nepřiměřené náklady.
Spotřebitel má právo na poměrné snížení ceny nebo na ukončení kupní smlouvy v souladu s ustanovením čl. 135 bis odst. 4 spotřebitelského zákoníku a zejména pokud: prodávající neprovedl opravu nebo výměnu za podmínek stanovených spotřebitelským zákoníkem nebo odmítl uvést zboží do souladu; je-li rozpor se smlouvou tak závažný, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo ukončení smlouvy; dojde-li k rozporu se smlouvou i přes snahu prodávajícího obnovit shodu zboží; pokud prodávající prohlásil (nebo je to z okolností zřejmé), že nepřistoupí k obnovení shody zboží v přiměřené lhůtě nebo bez incidentů.
Spotřebitel nemá právo ukončit smlouvu, pokud je rozpor se smlouvou pouze nepatrný.
Aby mohl zákazník využít této záruky, musí nahlásit nesoulad prostřednictvím sdělení adresovaného prodejci, v němž budou uvedeny vady a zjištěné vady.
Pokud se neprokáže opak, má se za to, že jakýkoli rozpor se smlouvou, ke kterému dojde do jednoho roku od okamžiku dodání zboží, již k tomuto datu existoval, ledaže by tato hypotéza byla neslučitelná s povahou zboží nebo s povahou vady.
U zboží s digitálními prvky se prodávající zavazuje informovat spotřebitele zákazníka o dostupných aktualizacích (včetně aktualizací zabezpečení), nezbytných pro zachování shody takového zboží, a poskytovat je po přiměřenou dobu s přihlédnutím k okolnostem a povaha smlouvy a v každém případě, v závislosti na případu, pokud kupní smlouva stanoví nepřetržité dodávání digitálního obsahu nebo digitální služby po určitou dobu.
Prodávající nenese odpovědnost za jakýkoli rozpor se smlouvou vyplývající výhradně z absence příslušné aktualizace, pokud spotřebitel nenainstaluje řádně poskytnuté aktualizace v přiměřené době.

7. VRÁCENÍ PENĚZ
V případě nedostupnosti produktu nebo odstoupení zákazníka, jak je lépe upraveno v těchto Všeobecných prodejních podmínkách, vydá International design příkaz své úvěrové instituci k vrácení částky zaplacené v době nákupu.
Vrácení peněz může v každém případě proběhnout do třiceti dnů od data skutečného přijetí platby zákazníkem, a to připsáním prostředků a souřadnic, které zákazník uvedl.

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ A POSTUP PŘI VRÁCENÍ
Zákazník má právo odstoupit bez jakékoli sankce do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je zákazník povinen nás informovat (International Design srl, via del Pino, 21 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), tel +39 0541- 623760 email info@viadurini.cz) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy výslovným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem).
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, aby zákazník zaslal sdělení týkající se práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. K tomuto účelu můžete použít následující vzorové písmeno, ale není povinné: „Snadný Návrat“.
Pokud International Design obdrží oznámení Zákazníka o odstoupení od smlouvy způsobem a za podmínek uvedených výše, bude smlouva považována za ukončenou a International Design vrátí částku zaplacenou Zákazníkem.
V každém případě je právo na odstoupení od smlouvy vyloučeno, pokud zakoupený produkt obsahuje:
(i) při dodávce zboží vyrobeného na míru nebo zjevně personalizovaného nebo zboží, které vzhledem ke své povaze nelze vrátit nebo se rychle zkazí nebo vyprší;
ii) při dodávce audiovizuálních produktů nebo zapečetěného počítačového softwaru, které si spotřebitel otevřel.
Pokud zákazník již obdržel dodávku produktů, bude je také muset neprodleně vrátit prostřednictvím níže uvedených předpisů postupu „Snadné vrácení“.
Vrácení výrobků zákazníkem se považuje za včasné, pokud jsou neporušené, nebyla provedena montáž a nebylo s nimi manipulováno způsobem, který by snížil jejich původní hodnotu. Obal musí být originální a kompletní s dokumenty (pro tento aspekt postupujte podle postupu „Snadné vrácení“), doručený k odeslání do 14 pracovních dnů od uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.
Pro provedení „snadného vrácení“ musí zákazník dodržet následující postup:
a) Pošlete e-mail na adresu info@viadurini.co.uk s důvody pro vrácení a fotografiemi, pokud je položka poškozena a operátor provede zákazníka všemi kroky nezbytnými k vrácení.
b) Zboží, které hodlá zákazník vrátit, musí být neporušené, v původním stavu a náležitě zabalené a zabalené. Výrobky se nesmějí montovat a používat. Zásilka musí být provedena ve stejném originálním obalu, ve kterém byl produkt přijat.
c) Náklady na dopravu za vrácení produktů jsou účtovány Zákazníkovi.
Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, budou mu vráceny všechny platby, které nám uhradil, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z požadavku zákazníka na jiný než nejlevnější typ standardního doručení námi nabízeného) , bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bylo oznámeno rozhodnutí Zákazníka odstoupit od této smlouvy. Vrácení peněz může být zadrženo po 14 dnech pouze do doby, než zákazník prokáže, že zboží odeslal zpět, nebo dokud nám je neobdržíme, podle toho, která situace nastane dříve.
Tyto náhrady budou provedeny pomocí stejných platebních metod jako zákazník, pokud se zákazník nedohodne jinak; v žádném případě vám v důsledku takové úhrady nevzniknou žádné náklady.
Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
Po odeslání oficiálního sdělení o zásilce („vaše objednávka byla odeslána“) již zákazník nebude mít právo objednávku zrušit.

9. VZDÁNÍ SE A TOLERANCE - VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NEPŘEDVÍDATELNÉ OKOLNOSTI A VYŠŠÍ MOC
V případě porušení těchto Všeobecných prodejních podmínek zákazníkem nepředstavuje neuplatnění práva ze strany International Design proti němu zakročit, neznamená to zřeknutí se žaloby za porušení přijatých závazků.
International Design nemůže nést odpovědnost za nesplnění těchto Všeobecných podmínek prodeje v případě, že je způsobeno náhodnými událostmi a/nebo vyšší mocí, včetně, například, ale nikoli výhradně, těch, které souvisí s přírodními katastrofami, teroristické útoky, válka, poruchy sítě a/nebo výpadky.

10. PLATNÉ PRÁVO A JURISDIKCE
Tyto Všeobecné prodejní podmínky a tudíž i smlouva uzavřená mezi zákazníkem a mezinárodním designem podléhá právu Italské republiky a je ponechána v jurisdikci italského soudce, s výhradou omezení zákona v případě, že zákazník jedná jako spotřebitel.
V případě jakéhokoli občanskoprávního sporu, zda je kupujícím soukromá osoba, tedy fyzická osoba jednající za účelem nesouvisejícím s jakoukoli vykonávanou obchodní nebo profesní činností, nebo zda je kupujícím profesionál, tedy fyzická nebo právnická osoba jednající při výkonu své činnosti. podnikatelské nebo profesní činnosti nebo některého z jejích zprostředkovatelů, je povinně místně příslušný soudce v místě bydliště nebo bydliště Zákazníka, nachází-li se na území státu.
Jakákoli neplatnost jednotlivých bodů Všeobecných podmínek prodeje v žádném případě neznamená neplatnost celé kupní smlouvy nebo Všeobecných podmínek prodeje.

11. ONLINE ŘEŠENÍ SPORŮ
Spotřebitel s bydlištěm v Evropě je informován, že Evropská komise zřídila online platformu, která poskytuje nástroj alternativního řešení sporů. Tento nástroj může evropský spotřebitel využít k mimosoudnímu řešení jakéhokoli sporu týkajícího se smluv o prodeji zboží a služeb uzavřených online a/nebo z nich vyplývajících. V důsledku toho, pokud jste spotřebitel usazený v Evropě, můžete tuto platformu využít k řešení jakéhokoli sporu vyplývajícího z online smlouvy uzavřené na této stránce. Evropská platforma ODR je dostupná na následujícím odkazu: ODR

12. KONTAKTY A KOMUNIKACE
Aniž jsou dotčena regulační ustanovení o soudních oznámeních, pro účely těchto Všeobecných podmínek prodeje a kupní smlouvy Zákazník prohlašuje, že si přeje dostávat veškerou komunikaci na adresy uvedené v v době registrace na Stránce, včetně těch e-mailem.
Pro komunikaci adresovanou International design jsou uvedeny následující kontaktní údaje:
International Design s.r.l. Via del Pino 21, CAP 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Daňový kód a P.I: 04187360401 REA číslo RN 329370, info@viadurini.cz.
Email Newsletter
Newsletter