Soukromí a Soubory Cookie

Soukromí a soubory cookie

Údaje poskytnuté společnosti International Design s.r.l. (od teď a po "Mezinárodním designu", "my", "našem") na stránkách webových stránek, které jsou v době registrace zaregistrovány na adrese www.viadurini.cz (od té doby nazývané "Stránky") a následně pro použití služeb poskytovaných mezinárodním designem budou zpracovávány v souladu s nařízením EU 2016/679.
V souladu s uvedenými právními předpisy Mezinárodní návrh informuje uživatele o následujících skutečnostech.

1. INFORMACE O DRŽITELE LÉČBY
Datovým řadičem osobních údajů je společnost International Design s.r.l., Via del Pino 21, CAP 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), Itálie; info@viadurini.cz, C.F. 04187360401 - číslo REA RN 329370, registr společností v Rimini, základní kapitál 120 000 eur i.v.

2. ZÍSKANÉ INFORMACE
2.1.Typologie informací poskytovaných uživatelem
Informace shromážděné společností International design srl mohou obsahovat:
- Povinné informace, bez něhož není možné nákup uskutečnit jako: jméno, příjmení, název společnosti, dodací adresa, daňový kód a / nebo číslo DPH, e-mailová adresa a telefonní číslo.
- Informace o návštěvách našich stránek elektronického obchodu.
- Odpovědi na žádosti o sdílenou zpětnou vazbu na stránce zpětné vazby na našich stránkách elektronického obchodování.
- Bankovní údaje vyžadované pouze k provedení refundace a / nebo vrácení.

2.2. Automatické informace
Během procházení našich webových stránek pro elektronické obchodování může Mezinárodní návrh podle požadavků zákona a se souhlasem uživatele v případě potřeby shromažďovat údaje a podrobnosti týkající se sítí a zařízení používaných pro přístup k našim službám, návštěvník, umístění, prohlížeč, platforma, zařízení, IP adresa, uživatelský agent. Tyto informace se také shromažďují pomocí souborů cookie.

3. OCHRANA ÚDAJŮ A DOBA TRVÁNÍ
Shromážděné údaje uchovává International Design po dobu trvání sestavy. Léčba nebude trvat déle, než je nezbytné pro účely, pro které byly údaje shromážděny, nebo:
- 2 (dva) roky týkající se osobních údajů
- Finanční informace, jako jsou platby a úhrady, jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem o daňových a účetních záležitostech.

4. ZPŮSOB A ÚČEL LÉČBY
4.1. účely
Uživatelská data jsou shromažďovány a použity pouze pro účely přímo připojených k aktivaci a provoz služeb poskytovaných International Design, že bude plnit povinnosti vyžadované zákonem, nařízením nebo právními předpisy, a za " výkonu svých práv u soudu.
S vytvořením mezinárodního designu účtu souhlasíte s tím, že od druhé, na e-mailovou adresu uvedenou při registraci, sdělení a / nebo obchodních návrhů a / nebo související se službami mezinárodní design. Uživatel může vznést námitky proti této léčbě se nejprve zaškrtnutím příslušného políčka při registraci - a pak odesláním ‚e-mailová adresa je uvedeno info@viadurini.cz sekci‚Kontakty‘na webu.
Uživatel, který si přeje využít službu „Odešli příteli“, kliknutím na toto tlačítko v katalogových listech, tvrdí, že předtím získal souhlas příjemce na adresu e-mailové komunikace z druhé Mezinárodní design pouze za účelem odeslání pozvánky k zobrazení produktu. Údaje týkající se e-mailové adresy příjemce však mezinárodní organizace nezachrání po odeslání e-mailu s pozvánkou.
Dále může e-mailová adresa a adresa poštovní schránky, která byla zadána při registraci na Stránku, používat řadič dat pro propagaci nabízených služeb obdobných službám, ke kterým se uživatel přihlásil, zasílání reklamních materiálů vztahujících se výhradně k výše uvedeným produktům nebo službám nebo k provádění průzkumu trhu nebo komerční komunikace. Uživatel může vznést námitky proti této úpravě je zpočátku - zaškrtnutím příslušného políčka při registraci. - a pak odesláním ‚e-mailem na info@viadurini.cz sekci‚Kontakt‘na místě bude Tato opozice neprodukují některý důsledkem poskytování služeb.

4.2. Účel a funkčnost
Poskytování údajů potřebných k aktivaci služby, pro účely uvedené v odstavci (4) „JAK‚A účel‘léčba“ je povinné, se týká výlučně k výkonu stejné. Jakékoli odmítnutí poskytnout údaje znemožní, aby Mezinárodní návrh dokončil registrační proces uživatele, a proto poskytoval služby.
Odmítnutí souhlasu pro jiné účely odstavce „jak‚a účel‘léčba“ neprodukuje žádný vliv na poskytování služeb.

4.3. režim
Data se shromažďují elektronicky a zpracovává záznam operací, konzultace, komunikace, ukládání, mazání, prováděné hlavně za pomoci elektronických nástrojů, zajistí použití vhodných opatření pro zajištění bezpečnosti údajů zpracovaných a zajištění důvěrnosti stejné.
Uživatelská data uložená v elektronické podobě jsou uložena a uložena na vlastním serveru. Zejména Držitel prohlašuje, že zaznamenaná data na serverech jsou chráněny proti riziku narušení a neoprávněným přístupem a mít také přijatá bezpečnostní opatření pro zajištění integrity a dostupnosti dat a ochrany lokalit a objektů relevantní pro jejich úschovu a dostupnost.
Osobní údaje budou zpracovány zaměstnanci a / nebo zaměstnance vlastníka jako manažeři nebo zpracovatelům v rámci svých funkcí a v souladu s pokyny Držitelem.
Mezinárodní návrh zaručuje nejvyšší úroveň zabezpečení při správě uživatelských dat. Informace o kreditní kartě jsou uloženy pouze v šifrovaném formátu a podle bezpečnostních požadavků certifikace PCI. Společnost SP nemá přístup k důvěrným informacím týkajících se platebních karet, které zpracovávají zprostředkovatelé a vydavatelé karet v souladu s Kodexem ochrany osobních údajů.

5. DATOVÁ KOMUNIKACE
Osobní údaje uživatele mohou být zpřístupněny konkrétním subjektům, jmenovaným vlastníkem poskytování služeb nezbytných nebo nezbytných pro plnění povinností souvisejících s registrací na stránkách www.viadurini.cz a nákup online v mezích a v souladu podle uvedených pokynů.
Zejména mohou být údaje sděleny:
- osoby, společnosti nebo odborné úřady, které poskytují pomoc, poradenství nebo spolupráci s mezinárodním projektem v oblasti účetnictví, správních, právních, daňových a finančních záležitostí;
- subjekty pověřené a / nebo jmenované Mezinárodním projektem k provádění činností nebo části činností souvisejících s poskytováním prodejních služeb, jako je poskytování služeb zákazníkům, a to iv případě, že jsou řízeny v rámci outsourcingu; logistické centrum odpovědné za balení výrobků zakoupených uživatelem; dopravci odpovědní za dodání zakoupených produktů; strany, které vykonávají asistenční služby po provedení prodeje jménem kontrolóra dat a všemi dalšími externími spolupracovníky, jimž je komunikace nezbytná pro řádné plnění povinností vyplývajících z mezinárodního designu ve vztahu ke smlouvě o poskytování svých služeb;
- orgánům veřejné správy za účelem výkonu institucionálních funkcí v mezích stanovených zákonem nebo nařízeními.
Uživatelská data nepodléhají zveřejnění.

5.1. Je třeba poznamenat, že pokud se uživatel rozhodne sdílet informace uvedené v odstavci 2 s mezinárodním designem a následně s našimi obchodními partnery, mohou se na ně vztahovat i veškeré informace o soukromí obchodních partnerů. Mezinárodní design není zodpovědný za zpracování informací poskytovaných obchodními partnery na svých platformách a nemůže je řídit.

5.2 Tento web je chráněn reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů Google (https://policies.google.com/privacy) a smluvní podmínky (https://policies.google.com/terms).

6. KOMUNIKACE A INFORMACE POSKYTOVANÉ EMAILEM A / ALEBO SMS
V souladu s ustanoveními zákona a případně se souhlasem uživatele může International Design používat informace poskytnuté uživatelem za účelem realizace marketingových akcí, jako je zasílání informačních bulletinů nebo komunikace, které mohou být pro uživatele zajímavé. Váš souhlas však můžete kdykoli stáhnout kliknutím na odkaz v dolní části informačního bulletinu nebo zasláním e-mailu na adresu clienti@viadurini.it.

7. PRÁVA ZAINTERESOVANÉ STRANY
Podle zákona má uživatel právo kdykoli získat potvrzení o existenci údajů, které se ho týkají, a účely, pro které jsou používány. Máte také právo požadovat aktualizaci nebo opravu, odstranění nebo blokování dat a zcela nebo částečně vznést námitky proti jejich zpracování.
Chcete-li uplatňovat výše uvedená práva, stejně jako přijímat informace o subjektech, kde jsou data uložena nebo k nimž jsou údaje předávány, nebo o subjektech, které se mohou jako manažeři nebo agenty dozvědět o vašich datech, může uživatel kontaktujte vlastníka.

7.1 Právo na přístup k osobním údajům a dalším právům
Článek. 15. z nařízení EU 2016/679 stanoví:
1. Zainteresovaná strana má právo obdržet potvrzení o existenci osobních údajů, které se jí týkají, a to i tehdy, pokud ještě nejsou registrovány, a jejich sdělení v srozumitelné podobě.
2. Zúčastněná strana má právo získat označení:
a) o původu osobních údajů;
b) účelů a metod zpracování;
c) logiky použité v případě ošetření prováděné pomocí elektronických přístrojů;
d) identifikačních údajů správce údajů, zpracovatelů údajů a zástupce;
e) subjektů nebo kategorií subjektů, kterým mohou být osobní údaje předávány nebo které se o nich mohou dozvědět jako jmenovaného zástupce na území státu, vedoucích pracovníků nebo agentů.
3. Zainteresovaná strana má právo získat:
a) aktualizace, opravy nebo v případě zájmu integrace údajů;
b) zrušení, přeměnu na anonymní formu nebo zablokování údajů zpracovávaných protiprávně, včetně údajů, jejichž uchovávání není pro účely, pro které byly údaje shromážděny nebo následně zpracováváno, nezbytné;
c) osvědčení o tom, že operace uvedené v písmenech a) ab) byly oznámeny, a to i pokud jde o jejich obsah, osobám, kterým byla sdělena nebo šířena, s výjimkou případů, kdy je toto plnění že je nemožné nebo vyžaduje použití prostředků zjevně nepřiměřených chráněnému právu.
4. Zúčastněná strana má právo zcela nebo zčásti vznést námitky:
a) z oprávněných důvodů zpracovávání osobních údajů, které se ho týkají, jakož i související s účelem sběru;
b) zpracovávání osobních údajů, které se ho týkají, za účelem zasílání reklamního nebo přímého prodeje nebo pro účely průzkumu trhu nebo komerční komunikace.
Pro uplatnění výše uvedených práv, jakož i přijímat informace o tématech, pro které jsou data uložena nebo ke kterému je dat komunikovaných nebo na osoby, které jako manažeři nebo zástupci, může se dozvědí o vašich dat, se můžete obrátit na Držiteli zasláním žádosti na následující e-mailovou adresu: info@viadurini.cz.

8. PLUG-IN
Naše webové stránky využívají tzv. Pluginy sociální sítě facebook.com. Další informace o plug-inů Facebook a jejich funkcích naleznete na adrese http://developers.facebook.com/. Aby se zabránilo přenosu a ukládání dat týkajících se prohlížení internetu přes Facebook, musí uživatel před návratem na našich webových stránkách odpojit se od Facebooku.

9. COOKIES
Stránky používají technologii nazvanou "cookies". Jedná se o malé datové soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele při přístupu k webu nebo jeho části. Cookies pomáhají mezinárodnímu designu pochopit obchodní preference uživatelů.

9.1 Cookies
Stránky používají technologii nazvanou "cookies". Jedná se o malé datové soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele při přístupu k webu nebo jeho části. Cookies pomáhají mezinárodnímu designu pochopit obchodní preference uživatelů. Soubory cookie jsou malé textové řetězce, které stránky navštívené uživatelem odesílají na svůj terminál (obvykle prohlížeč), kde jsou uloženy před tím, než budou opětovně přeneseny na stejné stránky při příští návštěvě stejného uživatele. Během navigace na webu může uživatel také přijímat soubory cookie na svém terminálu, které jsou odesílány z různých webových stránek nebo webových serverů (tzv. "Třetích stran"), na kterých mohou existovat některé prvky (například obrázky, mapy, zvuky, specifické odkazy na stránky jiných domén) na webu, který je navštěvován.
Cookies, obvykle nalezené v prohlížečích uživatelů velmi vysoké a někdy dokonce i velké číslo časové charakteristiky perzistence, se používají k různým účelům: Běh ověřování počítače, sledování relací, ukládání informací o konkrétních konfigurací, pokud jde o uživatele, kteří přistupují server atd.

a. Technické soubory cookie.
Technické soubory cookie jsou ty, které se používají výhradně pro účely "přenosu komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo v rozsahu nezbytně nutném pro poskytovatele služby informační společnosti, který výslovně požaduje účastník nebo uživatel poskytnout této služby "(viz čl. 122 odst. 1 kodexu).
Nepoužívají se k jiným účelům a obvykle jsou instalovány přímo vlastníkem nebo provozovatelem webové stránky. Mohou být rozděleny do navigačních nebo session cookies, které zaručují normální navigaci a používání webových stránek (umožňují například nákup nebo autentizaci pro přístup do vyhrazených oblastí); analytické soubory cookie, podobné technickým souborům cookie, které používají přímo provozovatel webu ke shromažďování informací v souhrnné podobě o počtu uživatelů ao tom, jak navštíví web; funkční soubory cookie, které umožňují uživateli procházet podle řady vybraných kritérií (například jazyk, výrobky vybrané pro nákup) za účelem zlepšení služby poskytované uživateli.
Pro instalaci těchto cookies není vyžadován předchozí souhlas uživatelů, zatímco povinnost poskytovat informace podle čl. 13 Kodexu, že správce lokality, bude-li používat pouze taková zařízení, bude schopen poskytnout způsobem, který považuje za nejvhodnější.

b. Profilování cookies.
Profilovací soubory cookie jsou navrženy tak, aby vytvářely profily související s uživatelem a používají se k zasílání reklamních zpráv v souladu s preferencemi, které vyjádřil v souvislosti s surfováním po síti. Z důvodu zvláštní invazivity, kterou mohou tato zařízení mít v soukromé sféře uživatelů, evropská a italská legislativa vyžadují, aby byl uživatel náležitě informován o jejich užívání a vyjádřil svůj platný souhlas.
Umění. 122 Kodexu, podle něhož je "ukládání informací v terminálovém zařízení dodavatele nebo uživatele nebo přístup k již vloženým informacím povoleno pouze za podmínky, že dodavatel nebo uživatel poskytl svůj souhlas poté, co byl byl informován se zjednodušenými postupy uvedenými v čl. 13 odst. 3 "(čl. 122 odst. 1 kodexu).
V případě, že uživatel nemá v úmyslu přijímat soubory cookie, je možné je zakázat podle pokynů výrobce prohlížeče. Například v aplikaci Internet Explorer můžete změnit nastavení týkající se souborů cookie v části Nástroje / Možnosti Internetu / Ochrana osobních údajů.

9.2 Místo využívá zejména následující soubory cookie
- Cookies na webu
Jméno: Viadurini
Účel: Používá se pro proměnné relace PHP (navigace, stránkování atd.)
Doba trvání: soubory cookie relace, je odstraněna, když je prohlížeč uzavřen

Jméno: submit_token1
Účel: Používá se jako antispam pro odesílání formulářů
Doba trvání: soubory cookie relace, je odstraněna, když je prohlížeč uzavřen

- Cookies Google Analytics
Naše stránky využívají službu Google Analytics společnosti Google, Inc. Služba nabízí statistiky měření a analýzu výkonnosti webu pomocí souborů cookie. Informace o zásadách ochrany osobních údajů služby Google Analytics naleznete na adrese http://www.google.com/intl/cs/analytics/privacyoverview.html. Pro zásady ochrany osobních údajů společnosti Google upozorňujeme na následující adresu http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.)

- Soubory cookie pro remarketing Google Adwords a Google
Stránky by mohly využívat program Google Adwords a technologii remarketingu Google. Oba jsou spravovány společností Google Inc. Funkce sledování konverzí AdWords také používá soubory cookie. Abychom mohli sledovat tržby a další konverze, je do počítače uživatele uživatele přidán soubor cookie, když tento uživatel klikne na reklamu. Tento soubor cookie trvá 90 dní a neshromažďuje ani monitoruje informace, které mohou uživatele identifikovat. Uživatelé mohou ve svých nastaveních internetového prohlížeče zakázat soubory cookie Google pro měření konverzí. V některých případech mohou soubory cookie způsobit problémy při přístupu nebo prohlížení v rámci účtu AdWords. Pokud k tomu dojde, nejlepší způsob, jak problém odstranit, je vymazání mezipaměti a odstranění uložených souborů cookie pro váš internetový prohlížeč. Další informace naleznete zde: https://www.google.es/intl/it/policies/privacy/. Nakonec uživatel může zakázat soubory cookie služby Google Analytics tak, že si stáhne konkrétní zásuvný modul prohlížeče dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

- Facebook cookies
Stránky mohou používat soubory cookie společnosti Facebook Inc., aby sledovaly vývoj reklamních kampaní Facebook a jakýchkoli remarketingových akcí. Klikněte zde pro více informací o používání cookies od společnosti Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/

V případě, že uživatel nemá v úmyslu přijímat soubory cookie, je možné je zakázat podle pokynů výrobce prohlížeče. Například v aplikaci Internet Explorer můžete změnit nastavení týkající se souborů cookie v části Nástroje / Možnosti Internetu / Ochrana osobních údajů.

10. ZMĚNY ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ
V případě, že by mezinárodní návrh provedl změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů, byl by zveřejněn na této stránce a v případě potřeby by uživatelé požádali o souhlas.

11. RESPOSSIBILNÍ OCHRANA ÚDAJŮ
V případě, že uživatel potřebuje obrátit na mezinárodní design pro záležitosti spojené s výkonem svých práv (například práva na zrušení nebo odstoupení od smlouvy či opravu údajů) nebo žádostí o osobní údaje, můžete tak učinit následujícími způsoby:
- tím, že na adrese viadurini@viadurini.it zašlete e-mail na pracovníka ochrany údajů
- pomocí kontaktů na stránce "kontakty"
- poštou společnosti International Design srl, přes del Pino, 21 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Itálie.

DATUM VSTUPU DO ROKU 20/05/2018
Email Newsletter
Newsletter